janskelazne.cz > Janské Lázně > Výlety do okolí > Hrádeček

Hrádeček

 

Pověst o založení hradu Silberstein, zvaného též Břečštejn

Hrad Silberstein začal stavět roku 1056, v prvním roce vlády knížete Spytihněva, urozený pan Wolf Ulstadt.

Jmenovaný se narodil v Achtě, sedm mil od Kolína nad Rýnem, tři roky sloužil na dvoře císaře Jindřicha a do Čech přišel za vlády knížete Břetislava.

U českého knížete sloužil jako písař.

Když kníže Břetislav zemřel, jeho sny a nástupce Spytihněv vyhlásil, že všichni Němci musejí během tří let pod ztrátou hrdla odejít z Čech. Vyhnal i svou vlastní matku.

Pan Wolf musel v té době opustit Prahu a vydal se na cestu do Vratislavi.

Nedaleko Trutnova potkal skupinu šedesáti německých uprchlíků, převážně horníků, s ženami a dětmi. Vzdychali nad svým smutným osudem a říkali mu, že by pracovali třeba jen za kus chleba.

Pan Ulstadt jim na jejich nářky odpověděl :

"Jestliže je tomu tak, pracujte pro mě. Dokud nenajdete zlatou nebo stříbrnou rudu, chlebem vás zaopatřím."

Horníci souhlasili s jeho návrhem, a tak je odvedl do Trutnova. Od pana z Trautenbergu obdržel úplnou svobodu dolování. Horníky rozdělil do deseti skupin po šesti lidech a vyslal je hledat do hor.

Čtvrtého dne mu přinesli stříbrnou rudu.

Pan Ulstadt děkoval bohu a v místě nálezu otevřel výnosný stříbrný důl. Horníkům zaplatil dobrou mzdu a obdaroval trutnovský špitál a kostel. Vystavěl si hrad Silberstein a knížeti Spytihněvovi daroval stolní náčiní z ryzího stříbra.

Hrádeček/Silberstein 18 - 1921  Hrádeček/Silberstein 11

Kníže měl z krásných darů velkou radost, udělil panu Ulstadtovi nový erb s černým klínem v červeném poli a změnil mu jméno na Silberstein.

Pan Silberstein se zavázal, že veškeré stříbro bude odevzdávat knížeti, žádal jen, aby mohl z části výtěžků vždy po čtrnácti dnech zaplatit svoje lidi. Kníže ho vybídl, ať vysloví nějaké přání. Tu padl pan Silberstein na kolena a pokorně prosil o to, aby se Němci mohli vrátit zpět do Čech.

Kníže mu na to řekl :

"Jsme velmi vinni a to, co ani moje matka nemohla u mě vyprosit, nyní povoluji."

Pan Silberstein se s knížetem rozloučil a odcestoval domů.

Němci se poté mohli navracet do Čech a znovu v zemi svobodně pobývat.

Mnozí z nich se usadili na trutnovském a žacléřském panství.

Lastminute Jánské Lázně nabízíme ubytování již od 400 Kč osoba/noc

Hotel Hela  Jánské Lázně

Hotel Hela 

750.00 Kč osoba/noc

více